Născuţi suntem din haos

Răzleţe molecule ciocnite-n întâmplare Las-apriga dorinţă de trai în contemplare. Se agită-n iureş tandru, vârtej de-mpreunare, Cătându-şi mântuirea în nesfârşita mare… Sătule sunt de haos. Înlănţuite-n dansuri, rituri de-nşiruire, Tânjesc la sfânta tihnă, măreaţa neclintire. În ţesături savante se leagă cu uimire Dezvăluidu-şi taina numită vieţuire… Bolnave sunt de haos. …

%d bloggers like this: