Victorie sălcie

Tumultul bătăliei de mult a amuţit. Hangerul fără nume îşi plânge azi tăişul, Prăseaua aurită în sânge s-a mâlit Rărind amarnic, de vrăjmaşi, desişul. Inima împietrită refuză să-nţeleagă, De gloria deşartă ţi-e sufletul golit, Când pasul se târăşte fără vlagă Pe câmpul ars de umbre, de viaţă pustiit. Când mâna …

Pribeag din altă lume

Soarele lună-mi pare În pâcla plumburie, Pribeag din altă lume Prin asta rătăcit. Strigoi mânaţi de hulă Din crângul des s-arată, Oşteni mânaţi de ură, Nicicând stăpâni pe soartă, Veşnica bătălie-şi poartă Tocmită pe nimic. Văzduhul dat în clocot Nu varsă nici dangăt, nici tropot. Tăcuta încleştare nu lasă pe …

Atât de fluidă…

Mintea îşi cere dreptul La curgere fluidă. Zăgazul amorţelii Pledează astăzi mut. Nu are argumente De pus de-a curmezişul Torentului zălud. În valuri de uimire Albia părăseşte Şi, cât de multă curge, Mai multă izvorăşte. Croieşte drum prin colbul Uitărilor de sine. Spintecă văluri grele Tocmite-n vămi divine. Luminiţa Dobrea

%d bloggers like this: