Bătrânului dragon

Dragon bătrân căzut în năpârlire, Tu semeni încă groază şi uimire. Până şi luna te măsoară din înalt Când negrul nopţii te ia cu asalt. Din zid măreţ ajuns-ai un prelung mormânt, Mortaru-i frământat cu sânge şi pământ Şi-i întărit cu pulbere de oase În veac să stăvilească armate nemiloase. …

Azur din cer mocneşte…

În faţă se aşterne o vale neştiută, O tainiţă ascunsă în munţii neumblaţi. Tânărul get s-avântă în raza albă frântă De brazii fără număr, de ceruri aninaţi. Străin îi este locul, străină şi lumina, Doar umbra îl urmează cu pas tăcut de linx. Fără tăişul aprig, goală îi este mâna. …

Ore amare

Între pereţi ne macină amare ore Şi ura se îndeasă sub masca neţesută. Pe străzi pustii zăludele Pandore Jelesc ca pe mormânt speranţa nenăscută. Ore amare ne macină între pereţi… În valuri se măsoară neputinţa Şi mintea-n agonie-i asaltată de ereţi Când singura constantă-i umilinţa. Sub masca neţesută se îndeasă …

Blestem greu de jad

Spre hruba din munte Trudeşte flăcăul. Broboane pe frunte De-a dreapta e hăul. Poteca subţire O sfoară îi pare, De hârci, cimitire Rânjesc sub picioare. Duhoare de putred Cu iz de infern Pe muntele şubred Se scurge etern. Securea despică-n desiş Viaţa de viaţă desparte, Sub tălpi ascuţitul pietriş Scrâşneşte …