Coşmarul astrului rătăcitor

Ademenit de astre fuge de vechi cutume, / Ar frânge universuri s-ajungă departe, în a sa lume. / Visează nopţi albastre cu boabe de mărgean, / Ar da nemărginirii sufletul său viclean / Să mai zărească-o dată măiastra nălucire / A stelei, a sa mamă, iubită strălucire…

%d bloggers like this: