Fărâme de trecut – seminţe de viitor

Erau fâşii drepte, serioase… fâşii vălurite, dănţuitoare, vesele… fâşii chinuite, răsucite cumplit… fâşii sufocate, înnodate… fâşii sfârtecate, stropite cu sânge… dar cele mai cumplite erau fâşiile care se destrămau ţipând sfâşietor.

%d bloggers like this: