Născuţi suntem din haos

Răzleţe molecule ciocnite-n întâmplare Las-apriga dorinţă de trai în contemplare. Se agită-n iureş tandru, vârtej de-mpreunare, Cătându-şi mântuirea în nesfârşita mare… Sătule sunt de haos. Înlănţuite-n dansuri, rituri de-nşiruire, Tânjesc la sfânta tihnă, măreaţa neclintire. În ţesături savante se leagă cu uimire Dezvăluidu-şi taina numită vieţuire… Bolnave sunt de haos. …

Mai buni să ne clădim…

Astăzi urăm de bine, O facem din străbuni. În anul care vine Să fim mai blânzi, mai buni Sădind înţelepciune Cu fiece cuvânt, Să rostim rugăciune Şi-al bucuriei gând. Cu pace, chibzuinţă Toţi să ne amintim Ca pân’ la năzuinţă Întâi să mulţumim… Pentru cei dragi şi viaţă… Căldura de la …

%d bloggers like this: