Născuţi suntem din haos

Răzleţe molecule ciocnite-n întâmplare Las-apriga dorinţă de trai în contemplare. Se agită-n iureş tandru, vârtej de-mpreunare, Cătându-şi mântuirea în nesfârşita mare… Sătule sunt de haos. Înlănţuite-n dansuri, rituri de-nşiruire, Tânjesc la sfânta tihnă, măreaţa neclintire. În ţesături savante se leagă cu uimire Dezvăluidu-şi taina numită vieţuire… Bolnave sunt de haos. …

Mai buni să ne clădim…

Astăzi urăm de bine, O facem din străbuni. În anul care vine Să fim mai blânzi, mai buni Sădind înţelepciune Cu fiece cuvânt, Să rostim rugăciune Şi-al bucuriei gând. Cu pace, chibzuinţă Toţi să ne amintim Ca pân’ la năzuinţă Întâi să mulţumim… Pentru cei dragi şi viaţă… Căldura de la …

Eşti tu…

Cu ploi de stele făptura-ţi primeneşti, În văl de nebuloasă pruncii îţi odrăsleşti, Să dănţui sălbatic nicicând nu conteneşti, Cu iubirile reci, dorul nebun îţi ostoieşti. Infern în paradis îţi este locul, De viaţă şi de moarte, jocul. Frigul năpraznic îţi aţâţă focul. Întreaga ta noimă-i norocul. Dorinţe divine de …

%d bloggers like this: